Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
May Mặc - Nguyên, Phụ Liệu May Mặc
Năm thành lập:
2007
Số nhân viên:
Từ 51 - 100 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc, Quốc Tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Huỳnh Thị Kim Oanh
Tel: 0938 254 524
Sản phẩm

thông tin liên hệ
Huỳnh Thị Kim Oanh
Sales team leader
0938 254 524 - 0396 888 075

Sản Phẩm

DỰNG KHÔNG KEO

Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo

KEO HỘT

Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Mex Giấy
Mex Giấy
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột

KEO MÙNG

Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng

KEO VẢI

Keo Vải
Keo Vải
Keo Vải
Keo Vải
Keo Vải
Keo Vải

GÒN

Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Keo Tan
Keo Tan
Keo Tan
Keo Tan