Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
May Mặc - Nguyên, Phụ Liệu May Mặc
Năm thành lập:
2007
Số nhân viên:
Từ 51 - 100 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc, Quốc Tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Trịnh Thu Hảo
Tel: 0906 524 594
sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Huỳnh Thị Kim Oanh
Sales team leader
0938 254 524 - 01696 888 075

Trịnh Thu Hảo
Sales Admin - 0906 524 594

Sản Phẩm

NONWOVEN FABRICS
NONWOVEN FABRICS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN FUSIBLE INTERLININGS
NONWOVEN INTERLININGS
NONWOVEN INTERLININGS
NONWOVEN INTERLININGS
NONWOVEN INTERLININGS
NONWOVEN INTERLININGS
NONWOVEN INTERLININGS
WOVEN FUSIBLE INTERLININGS
WOVEN FUSIBLE INTERLININGS
WOVEN FUSIBLE INTERLININGS
WOVEN FUSIBLE INTERLININGS
WOVEN FUSIBLE INTERLININGS
WOVEN FUSIBLE INTERLININGS
WOVEN FUSIBLE INTERLININGS
WOVEN FUSIBLE INTERLININGS
WOVEN FUSIBLE INTERLININGS
WOVEN FUSIBLE INTERLININGS