Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
May Mặc - Nguyên, Phụ Liệu May Mặc
Năm thành lập:
2007
Số nhân viên:
Từ 51 - 100 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc, Quốc Tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Phòng kinh doanh
Tel: (028) 37624818
Sản phẩm

thông tin liên hệ
Phòng kinh doanh
- (028) 37624818

Sản Phẩm

DỰNG KHÔNG KEO

Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo
Dựng Không Keo

KEO HỘT

Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Mex Giấy
Mex Giấy
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột
Keo Hột

KEO MÙNG

Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng
Keo Mùng

KEO VẢI

Keo Vải
Keo Vải
Keo Vải
Keo Vải
Keo Vải
Keo Vải

GÒN

Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Gòn
Keo Tan
Keo Tan
Keo Tan
Keo Tan